ยินดีต้อนรับสู่ "กลุ่มอำนวยการ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท .

     
 

นางสาวลออ วิลัย
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นายเรวัตร เอี่ยมรอด
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 
 

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
no registration counter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
 
 
 
 

 

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ถนนวิเชียรปราการ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
โทร. 0 5641 1639 , 0 5641 1578 , 0 5641 1876 ต่อ 13