กลุ่มแผนแจ้งให้ทราบ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยนาท

  • ส่งแบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขตตรวจราชการที่ 2
  • การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คลิก...

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสด VDO Conference

วันที่ 1 ก.พ.61 เวลา 13.00 - 15.00 น. ว่าที่ พ.ต.สมเกียรติ แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาทพร้อมคณะ ข้าราชการ ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสด การบรรยายพิเศษและมอบนโยบายของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมนิธิปัญญา และบริเวณกลุ่ม/หน่วยที่ปฏิบัติงาน ธานี วงษ์ทอง ภาพ/ข่าว

คลิก...

ภาพกิจกรรม

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561(2)

วันที่ 14 - 16 ธันวาคม กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยนาท เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี(2561-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2) ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ จ.เชียงใหม่

คลิก...

ข้อมูลสารสนเทศ

เพิ่มเติม...