นางสาวลออ  วิลัย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ทีมงานกลุ่มแผนฯ

บุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยนาท
นางสาววาสนา  นิยมธรรม

นางสาววาสนา นิยมธรรม

นักวิเคราห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

.................................................................

นางสาวสายชล  ภูไทย

นางสาวสายชล ภูไทย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

.................................................................

นางเสาวนีย์  พินทอง

นางเสาวนีย์ พินทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสมาภรณ์  แสงภู่

นางสาวสมาภรณ์ แสงภู่

นักวิเคราะห์นะโยบายและแผนชำนาญการ
นางอินทิรา  บูระณา

นางอินทิรา บูระณา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายนรุตม์  เพ็งวัน

นายนรุตม์ เพ็งวัน

พนักงานธุรการ

สพป.ชัยนาท

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยนาท

ติดต่อเรา

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยนาท

ที่ตั้งสำนักงาน

อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท(สพป.ชัยนาท)  ถนนวิเชียรปราการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000

โทร.

0-5641-1639 , 0-5641-1876 ( ต่อ 16 )

โทรสาร.

0-5641-1560

E-mail

plan.chainatpeaso@gmail.com

ส่งข้อความถึงเรา (กลุ่มแผนฯ)